Spår skattegevinst på 3,5 milliarder kroner

Økonomi. Basert på helt ferske skattetall anslår Telemarksforsking at årets skatteinntekter blir langt høyere enn Finansdepartementet antok i oktober.
Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforsking anslår at kommunene får en skattegevinst i år på 3,5 milliarder kroner, basert på det han vurderer som et forsiktig anslag. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fredag neste uke kommer de offisielle skattetallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for november. Men tall som Telemarksforsking har hentet inn fra en rekke kommuner, gir en sterk indikasjon på at inntektene holder seg langt høyere enn hva kommunene har budsjettert med.

November er den aller viktigste i skatteregnskapet. I tillegg til å være en måned med innbetalinger av ordinær skatt og restskatt, er det også den måneden i året der det kan bli gjort en korreksjon av fjorårets skatteoppgjør. Det handler om hvordan inntektene ble fordelt mellom stat, fylke og kommune. November er derfor en ekstra usikker skattemåned.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!