Færre unge får sosialhjelp

Økonomi. Andelen sosialhjelpsmottakere holder seg stabilt for befolkningen som helhet. Men blant de unge var det en nedgang i fjor.  
SKATT: Så langt i år har skattene utviklet seg gunstig for Kommune-Norge. Men: Det er flere usikkerhetsmomenter relatert til skatteinntektene utover høsten.

138.000 personer fikk til sammen utbetalt 6.3 milliarder kroner i økonomisk sosialhjelp i 2016, viser de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå.  

Antall sosialhjelpsmottakere er 3,3 prosent høyere enn året før. Men korrigert for økningen i folketallet, er tallet stabilt. 2,6 prosent av befolkningen mottar sosialhjelp – det samme som de to foregående årene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.