Vil lukke møtet når sakslista er ferdigbehandlet

- Hvis pressen sitter og ruger til møtets slutt, avvikles formannskapsmøtet som vanlig. Dersom pressen går før det er over, gjennomfører vi uformelle samtaler etterpå.

Det sier Inge Fjalestad (Sp), ordfører i telemarkskommunen Kviteseid. Han ønsker at kommuneloven endres, slik at formannskapsmøtene kan lukkes når sakslista er ferdigbehandlet.


- Jeg vet at forslaget er kontroversielt, og jeg ser helt åpenbare innvendinger mot det. Poenget er imidlertid at politikere bør ha et forum hvor det kan tenkes høyt og et sted forskjellige saker kan luftes i uformelle samtaler, uten at det må stå i lokalavisa. Når journalister gjengir politisk høyttenkning, kan det skape unødig dramatikk.


- Folk må jo ha såpass tillit til oss at de ikke automatisk tror at vi driver med faenskap når dørene lukkes. Nå må vi i stedet møtes på lurvete måter for å snakke ut med hverandre, sier Fjalestad. - Det vil vel være en fare for at kontroversielle saker drøftes bak lukkede dører, slik at formannskapet på neste møte er enig utad? - Jo da, jeg ser at ordningen kan misbrukes. Derfor vil jeg ikke ensidig hevde at løsningen på problemet er å lukke deler av møtet. Et initiativ bør imidlertid tas for å tillate uformelle samtaler under møtene. Å møtes på gangen, i kaffeselskaper hos hverandre eller på møter hvor pressen har gått, som vi gjør i dag, er hva jeg kaller lurvete.


- Men utspillet må ikke misforstås; jeg er absolutt ikke motstander av åpenhet i forvaltningen. Vi praktiserer meroffentlighet i budsjettsammenheng og er glad for at innbyggerne får bred informasjon om hva som skjer i kommunen. Lokalavisen er helt uunnværlig for distriktet, avisen gjør en kjempejobb. Jeg ønsker bare litt større spillerom til politisk høyttenkning, sier Inge Fjalestad.


Ordfører Inge Fjalestad (Sp) i Kvitseid ønsker et forum hvor politikerne kan «tenke høyt», uten å bli referert i lokalavisen.

Skrevet av: Frank Sivertsen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.