Monica Mæland varsler at hun i kommuneproposisjonen for 2021 vil legge fram et forslag for å motvirke at skattegrep à la Bø i Vesterålen blir kompensert av andre kommuner gjennom inntektsutjevningen. Arkivfoto: Terje Lien

Vil ikke kompensere for kutt i formuesskatten

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen (Ap) er tilfreds med at kommunalminister Monica Mæland (H) ikke vil skyve regningen for kutt i formuesskatten i Bø i Vesterålen over på landets øvrige kommuner.

Bø i Vesterålen er i ferd med å etablere seg som et nordnorsk skatteparadis for formuende. Kommunestyrets vedtak om reduksjon av den kommunale formuesskatten til 0,2 prosent fra 1. januar 2021 vekker oppsikt også utenfor landets grenser.

Etter kuttet blir den totale formuesskatten i Bø 0,35 prosent. I resten av landet er den 0,85 prosent. Formålet er å tiltrekke seg næringsliv og formuende personer som kan bidra til å styrke kommunens økonomi.