Kjetil Lie i Telemarksforsking vil gjerne at Finansdepartementet forklarer hvorfor merskatteveksten i 2019 ikke skal påvirke nivåanslaget for 2020. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Vanvittig skattevekst i november

Den kraftige merskatteveksten som materialiserer seg mot slutten av året, gjør at Kjetil Lie i Telemarksforsking nok en gang tar til orde for en oppjustering av skatteanslaget.

Det er ikke første gang seniorforsker Kjetil Lie i Telemarksforsking utfordrer Finansdepartementets skatteanslag. Mot slutten av fjoråret påpekte han at 2018-inntektene var så mye høyere enn budsjettert at et nytt skatteanslag for 2019 var på sin plass.

Ett år senere gjentar han sitt budskap. I en henvendelse til politisk ledelse i Finansdepartementet skriver Lie:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.