Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta forteller til Kommunal Rapport at kommunen trolig går mot et merforbruk på 20 til 30 millioner i år, på grunn av korona-situasjonen.

Foto: Alta kommune

Utsetter budsjettkutt til høsten

Budsjettsignalene som KS har fått så langt, tyder på at kommunene venter med eventuelle kutt til høsten. Situasjonen med korona er for uoversiktlig nå, mener mange.

KS pleier å følge kommunenes økonomiske situasjon tett og foretar jevnlig undersøkelser om budsjettsituasjonen. Signalene hittil tyder på at det er for tidlig å få en tilfredsstillende oversikt over hvordan det står til i de enkelte kommunene. 

Ikke minst fordi det fortsatt er uklart hva koronautbruddet vil bety av ekstraordinære utgifter og tapte inntekter når streken engang kan settes, mener KS. Dessuten er det fortsatt uavklart hva den endelige statlige kompensasjonen blir for kommunene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.