Tønsberg skal trimmes

Politikere og tillitsvalgte i Tønsberg foreslår kommunale innsparinger for 77 millioner kroner. Konkurranseutsetting er blant de mulige virkemidlene.

En bredt sammensatt styringsgruppe har gått grundig og drastisk til verks for å spare penger. Drøssevis av forslag er listet opp i et 18 siders hefte, men det innrømmes åpent at mange er urealistiske. Målet er å spare 40 millioner kroner innen år 2000.


Bobler av kritikk
Gruppen ser for seg at omorganisering og tjenesteomlegging kan gi kommunen 30 millioner kroner ekstra. Forskjellige inntektsøkninger, konkurranseutsetting og kostnadsreduksjoner kan gi 37 millioner. I tillegg kan 10 millioner spares på ny selskapsorganisering, overføring av tjenester til tredje sektor og avvikling av tjenesteområder.
«De forslagene som nå fremmes er ikke prosjektets forslag, men en opplisting over ideer og tiltak som så langt har vært drøftet i prosessen», heter det innledningsvis i innsparingsheftet. Det viser hvor varsomt styringsgruppen må trå i et farvann som bobler av kritikk fra ansatte og interessegrupper. Innad i gruppen er det også stor uenighet om mange av forslagene.
Lokale idrettsledere har for lengst reagert på at idrettslag muligens må overta driften av haller og anlegg. Dessuten har Ap og de ansattes organisasjoner i en erklæring sagt klart nei til privatisering.
- Det er én ting som ikke har vært tillatt i gruppen, og det er å drepe ideer, sier Høyre-ordfører Hans Kristian Hogsnes.
Han mener brukeren av kommunale tjenester er komplett uinteressert i hvem som gjør hva, bare kvaliteten, tilgjengeligheten og prisen er tilfredsstillende.


«Ideologisk privatisering»
Høyre og Frp tok i februar i fjor initiativ til å gjennomgå alle kommunens oppgaver for å effektivisere og rasjonalisere. I februar skal bystyret ta stilling til planene, som er blitt kalt «dramatisk omveltning av den kommunale organisasjonen» og «ideologisk privatisering».
- Halvparten av innsparingsforslagene ville vi sikkert reservert oss kraftig mot. Likevel valgte vi å være med i prosessen for å påvirke mest mulig, sier Kjell Thu, hovedtillitsvalgt for Norsk Kommuneforbund i Tønsberg.
Han mener de tillitsvalgtes deltagelse i gruppen har luket vekk flere konkrete privatiseringsforslag.
- Men vi ser svakheter ved dagens system. De ansatte er blant annet misfornøyd med at kommunen har for mange forvaltningsledd. Vi er også opptatt av å bedre resultatoppnåelsen på alle nivåer, sier Thu.


Virksomhetsmodell
Alt tyder imidlertid på at det blir enighet om å organisere kommunen etter en såkalt virksomhetsmodell. Hver virksomhet blir en resultatenhet som styres fra kommuneledelsesnivået. Utgangspunktet er at det skal være færrest mulig ledd mellom toppledelse og utførende ledd. Overskudd ved årets slutt beholdes i enheten, forutsatt at avtalte mål er nådd. Tilsvarende må underskudd dekkes opp året etter.
- I omstillingsprosjektet er det veldig mange kontroversielle saker, men virksomhetsmodellen støttes. Det er fornuftig å modernisere, ikke privatisere kommunen, sier Aps gruppeleder, Harald Haug Andersen.

Skrevet av: Frank Sivertsen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.