Per Kristian Vareide har lite til overs for at regjeringen fremmer et forslag om harmonisering av eiendomsskatt som etter hans oppfatning endrer spillereglene rett før sammenslåing. Arkivfoto: Ivan Tostrup

Taper 70 millioner med nytt lovforslag

– Grovt urimelig, er den soleklare meldingen fra rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger om lovforslaget om harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. 

Harmonisering av eiendomsskatt er ett av mange krevende aspekter ved en kommunesammenslåing. For Stavanger, som fra nyttår slås sammen med Rennesøy og Finnøy, har Kommunaldepartementets sammenslåingsforskrifter vært styrende i planarbeidet for harmonisering av eiendomsskatt. På oppløpssiden inn mot sammenslåing har imidlertid regjeringen fremmet et lovforslag som påvirker skatteinngangen i nye Stavanger.

Taper stort