Ivrine Vaaler og Iben Johannessen i Gromungen barnehage kan fortsette å svinge seg i gymsalen til den nedlagte skolen på Grinder på dagtid. Barnehagen overlevde kommunestyrets budsjettbehandling. Men fra neste år må barn og unge betale for å bruke gymsaler og idrettshaller i fritiden. Foto: Magnus K. Bjørke

Strammer til kraftig i Grue - 40 årsverk skal vekk

Kommunestyret i Grue vedtok i torsdag å fjerne hvert niende årsverk. En barnehage ble reddet, ellers blir det kuttet over en lav sko, slik rådmannen har foreslått.

Skal Grue unngå å havne på Robek igjen, for tredje gang etter at «svartelista» ble opprettet i 2001, må det kuttes hardt i den lille kommunen i Sør-Hedmark. 

Som omtalt i Kommunal Rapports papirutgave denne uken, hadde rådmann Turid Bjerkestrand lagt fram et budsjettforslag med dramatiske kutt på nesten alle områder, aller mest innen pleie og omsorg. Hennes forslag gikk ut på å fjerne 43 årsverk, hvorav 24 i pleie og omsorg, og redusere driftskostnadene med nærmere 8 prosent.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.