Netto driftsresultat i Bergen i fjor ble på 3,6 prosent, ifølge de foreløpige regnskapstallene. Foto: Magnus K. Bjørke

Solid resultat i Bergen

Bergen kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 464 millioner kroner mer enn budsjettert. – Gledelig, sier finansbyråd Erlend Horn.

Bergen kommune har levert ureviderte regnskapstall for 2019. De viser at kommunen fikk et positivt netto driftsresultat på 830 millioner kroner. Det er 464 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 3,6 prosent mot 4,3 prosent i 2018. Det er godt over anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.