Netto driftsresultat i Bergen i fjor ble på 3,6 prosent, ifølge de foreløpige regnskapstallene. Foto: Magnus K. Bjørke

Solid resultat i Bergen

Bergen kommune fikk et positivt netto driftsresultat på 464 millioner kroner mer enn budsjettert. – Gledelig, sier finansbyråd Erlend Horn.

Bergen kommune har levert ureviderte regnskapstall for 2019. De viser at kommunen fikk et positivt netto driftsresultat på 830 millioner kroner. Det er 464 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ble 3,6 prosent mot 4,3 prosent i 2018. Det er godt over anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU).