Investeringsnivået i Sarpsborg, regnskap 2011-2014 (blå søyle) og forslagene til de siste økonomiplanene. Målt i prosent av brutto driftsinntekter.

Setter bremsene på i tusenårsby

For første gang har Sarpsborg mer gjeld enn liknende kommuner. Det får rådmannen til å sette bremsene på når kommunen runder 1.000 år. Investeringsnivået skal kraftig ned.

– Løftene for barnehage, skole og eldreomsorg nå i veldig stor grad er gjennomført. Det er mulig å investere mindre i årene framover uten at kommunen og innbyggere av den grunn må slite med bygg som ikke er egnet til det de skal brukes til, skriver rådmann Unni Skaar i innledningen til budsjettforslaget.

Gjeldsgraden til Sarpsborg har økt jevnt de siste årene, og i budsjettforslaget blir det kommentert at kommunen nå har en høyere gjeld målt mot løpende inntekter, enn hva som er tilfellet i liknende kommuner. Det er første gang siden Sarpsborg startet å måle seg mot kommunegruppa, at kommunen ligger over snittet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.