Røros er blant nykommerne på Robek. Ordfører Isak V. Busch (Ap) varsler tøffe tak i tiden som kommer,

Røros er blant nykommerne på Robek. Ordfører Isak V. Busch (Ap) varsler tøffe tak i tiden som kommer, 

Foto: Røros kommune

Robek: Tre inn og to ut

Totalt 19 kommuner står oppført på Robek-lista per 1. juli.

Hareid, Røyrvik og Røros er de tre nye kommunene på den fryktede Robek-lista. Felles for de tre kommunene er at alle hadde et merforbruk på mer enn tre prosent av driftsinntektene i fjor.

I Hareid har kommunestyret vedtatt et regnskap for 2023 der balanseregnskapet til kommunekassa viser et merforbruk fra driftsregnskapet på 36,1 millioner kroner, som utgjør 5,82 prosent av driftsinntektene, skriver Statsforvalteren i Møre og Romsdal på sine nettsider.