Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS, tror flere kommuner vil slite med å få budsjettet for 2020 i havn. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Risikerer kraftig fall i driftsresultatet i 2020

Kommunesektorens netto driftsresultat kan ende med å falle fra rundt 2 prosent i 2019 til om lag 0,5 prosent i 2020, om KS-økonomenes foreløpige beregninger slår til. 

At Kommune-Norge går trangere økonomiske tider i møte, begynner det å herske liten tvil om. Ifølge KS er det et stramt kommuneopplegg som ble presentert i det nylig framlagte statsbudsjettet.

– Hvis vi ikke får noe særlig mer inntekter enn det som er blitt signalisert, er våre beregninger at i 2020 vil netto driftsresultat for kommunesektoren samlet være på om lag 0,5 prosent, opplyste Rune Bye, avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS, da hovedfunnene i rapporten «Kommunene og norsk økonomi 2/2019» ble lagt fram.