«Rik onkel» stiller krav

Aker-bedriftene er Stords «rike onkel», som strør om seg med pengegaver til lokalsamfunnet. Flyplass og datautstyr til skolene er blant gavene.

Kulturhus, idrettshall og boliger er også blant Akers gavedryss over Stord.


- Hvor mange millioner som har tilfalt lokalsamfunnet fra Akers overskudd, vet jeg ikke, og det er uvesentlig, sier Henning Iversen, Aker Stords prosjektleder i Beredskapsprogrammet.


Pengegavene får nemlig Aker-bedriftene selv god nytte av. For at bedriftene skal kunne rekruttere de beste arbeidstakerne, må lokalsamfunnet være attraktivt. Det gjelder både de fast ansatte og gjestearbeiderne på korttid.


- Stord må ha et tilbud til hele familien. Våre folk krever interessante jobbmuligheter for ektefellen. I tillegg må fritids- og kulturtilbudet være av høy kvalitet, sier Iversen.


Derfor sponser Aker-bedriftene for eksempel idrettslag og musikkforeninger. På Stord finnes 230 forskjellige lag og organisasjoner og åtte kirkesamfunn. Fjell og fjord er innen få minutters rekkevidde.


Idrett som lokkemiddel

Vikahaugane Sportssenter er Stords nye stolthet, bygget med penger fra blant annet Aker-bedriftene. Men det var en idé fra Beredskapsprogrammet som gjorde det mulig å få reist hallen på så kort tid, sier daglig leder på senteret, Magne Jostein Mikkelson.
- Sportssenteret ble bygd gjennom en samfunnsdugnad, hvor blant annet idrettslagene la ned 20.000 dugnadstimer, sier han.
Idrett og friluftsliv er nemlig den andre strategien i Beredskapsprogrammet, med stikkord identitet. Stord-samfunnet skal ha et variert idrettsliv, på både amatør- og toppnivå. Filosofien er at det vil styrke innbyggernes stolthet over lokalsamfunnet.
- Skøyteløperen Kjell Storelid en fremragende ambassadør for Stord. Hans bragder har enorm betydning for lokalsamfunnet, sier Mikkelson.
Den store fremgangen til både kvinne- og herrehåndballagene har hatt en tilsvarende effekt, sier han.
Han mener at suksessen i Aker-bedriftene på Stord har smittet over på organisasjonslivet.
- Stå-på-evnen og viljen i næringslivet sprer seg til andre deler av lokalsamfunnet, sier Mikkelson.


Ingen takknemlighetsgjeld

Aker-bedriftene og kommunen lever i et skjebnefellesskap, mener ordføreren.
- En hjørnesteinsbedrift som lever sitt eget liv, uten omtanke for utviklingen i lokalsamfunnet, kan ikke være noen ressurs og vil selv møte veggen før eller senere, sier Magne Rommetveit.
- Vi føler derfor ikke at vi står i noen takknemlighetsgjeld til Aker-bedriftene for pengegavene, sier han.
Aker Stords Henning Iversen sier det på denne måten: - Når Aker-bedriftene konkurrerer om oppdrag til Stord, er det hele lokalsamfunnet som er med i konkurransen, sier han.
Dette er næringssjef Audvald Kvamme fullt inneforstått med. Kommunen må også stille med et tilbud utenfor arbeidstid til gjestearbeiderne. De ønsker ikke bare et liv i anleggsbrakka.
I høst har Stord hatt 2.000 gjestearbeidere, og de kunne blitt en belastning på lokalsamfunnet. Men det har ikke skjedd, fordi de finner noe å gjøre på fritiden, ifølge Kvamme.
- Alle som kommer til Stord skal behandles som våre gjester og kunder, som vil ønske seg tilbake til Stord, sier han.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.