Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har penger til det meste.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har penger til det meste.

Foto: Agnar Kaarbø

Pandemi og prisutvikling påvirker budsjettet for Oslo

Byrådet i Oslo setter av 3 milliarder kroner i sitt budsjettforslag for 2023 til å møte lønns- og prisveksten, og 200 millioner kroner til økte strømutgifter.

– Europa, Norge og Oslo er inne i en urolig tid, som påvirker alles liv. Alt tyder på at dette er en situasjon som vil vedvare. Vi legger nå fram et budsjett der vi prioriterer det aller viktigste: sosial utjevning, arbeid til alle og å kutte klimautslipp, i tillegg til en rekke tiltak for å møte strømkrisen og prisveksten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Byrådets budsjettforslag for 2023 er på totalt 90 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 71 milliarder kroner, mens 19 milliarder settes av til investeringer. Gjeldsgraden i Oslo er på 51 prosent, og kommunen tar sjansen på øke den noe for å til investeringer.