– Den kraftige prisveksten vil ganske sikkert innebære at investeringsvolumet blir lavere enn det ellers hadde vært. Utsiktene til markert høyere renter og mangel på arbeidskraft og kapasitet trekker i samme retning, sier sjeføkonom Torbjørn Eika i KS.

Den kraftige prisveksten vil ganske sikkert innebære at investeringsvolumet blir lavere enn det ellers hadde vært. Utsiktene til markert høyere renter og mangel på arbeidskraft og kapasitet trekker i samme retning, sier sjeføkonom Torbjørn Eika i KS.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Økt prisvekst – slik påvirker det kommunene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra mars til april 2022 og er nå 5,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Fra april 2021 til april 2022 gikk KPI opp med 5,4 prosent. Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i mars, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som skaper økningen i veksttakten, ifølge SSB. Økte priser på matvarer bidro også til å trekke veksttakten opp i april.