Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

- Må få mer kontroll over opptaket

Kommunene må få større adgang til å styre opptaket av barn til private barnehager, er konklusjonen i en ny rapport fra Agenda Kaupang.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS, og ble presentert i går, onsdag. Agenda Kaupang har spurt rådmenn, dybdeintervjuet fagfolk i åtte kommuner og gjort intervjuer knyttet til klagebehandling hos fylkesmennene.

En av konklusjonene er at kommunene bør få større adgang til å styre barnehageopptaket også i de private barnehagene. I dag kan ikke kommunene gjøre annet enn å betale tilskudd hvis de private barnehagene gir plass til barn som ikke har rett på barnehageplass.