Økonomisk handlingsrom i kommunene var i fjor tilbake på nivået man hadde i perioden 2016-2018, viser KS' egen indikator.

Økonomisk handlingsrom i kommunene var i fjor tilbake på nivået man hadde i perioden 2016-2018, viser KS' egen indikator.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

KS: Større økonomisk handlingsrom i fjor

Flere kommuner hadde større økonomisk handlingsrom i 2021 sammenlignet med foregående år. Høyt lånefinansiert investeringsnivå gjør likevel at økonomien er blitt mer rentefølsom, ifølge KS.

KS har utviklet en indikator for økonomisk handlingsrom på kommunenivå. Indikatoren viser at to tredjedeler av kommunene hadde større grad av økonomisk handlingsrom i 2021, mens tilsvarende andel i 2020 og 2019 var henholdsvis 48 prosent og 35 prosent.