Sjeføkonom Torbjørn Eika i KS mener korona vil bidra til at skatteinntektene i år blir lavere enn det Finansdepartementet forutsatte i statsbudsjettet. 

Arkivfto: Øyvind Aukrust

KS: Korona forsterker nedturen i kommunene

Korona-epidemien vil forsterke en konjunkturnedgang som allerede var i gang, ifølge KS’ sjeføkonom Torbjørn Eika.

– Korona og oljeprisfall vil trolig bidra til at veksten blir enda lavere enn det de største pessimistene så for seg for kort tid siden. Hvor mye lavere, er mer åpent, sier Eika til Kommunal Rapport.

De «fete» årene i kommuneøkonomien er definitivt forbi. Norsk økonomi har gått fra en oppgangs- til en nedgangskonjunktur, med utsikter til avtakende vekst i sysselsettingen og økt ledighet. Pilene for kommuneøkonomien peker nedover, men det er store regionale forskjeller. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.