Korrupsjonssak i Ruter til lagmannsretten

En tidligere innkjøpssjef i Ruter ble i juni dømt for passiv korrupsjon. Nå skal hele saken opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett.

Mannen ble opprinnelig dømt til å betale en bot på 24.000 kroner og tilbakebetaling av 4.739 kroner han hadde blitt påspandert av Volvo ved tre middagssammenhenger i 2009 og 2011. Tiltalte har betegnet middagene som ordinær kontakt med bransjekollegaer. Den tidligere innkjøpssjefen holdt likevel disse middagene skjult for sin overordnede.

Mannen anket tingrettdommen fra juni, og han får nå behandlet saken på nytt i lagmannsretten.