Det har kostet kommunene enorme summer å stagge koronautbruddet. Bildet er fra smittebrakkene utenfor Aker sykehus i Oslo.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Koronaen har kostet Innlandet nesten 400 millioner

Koronapandemien har gitt Innlandets 46 kommuner ekstrakostnader på 393 millioner kroner fram til utgangen av august. Fylkesmannen har bedt Kommunaldepartementet om mer penger.

Helt siden korona rammet landet tidlig på vårparten, har kommunene registrert sine kostnader med å motvirke pandemien. Det gjelder utgifter til beredskap, nedstenging av deler av samfunnet og håndtering av smitte.

Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene sende inn sine «koronaregnskaper» per 31. august, for å få en oversikt over deres utgifter så langt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.