Kommunalbankens utlånsvekst til kommunene er mindre i år enn i fjor, sier Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunene låner mindre

Kommunereformen bidrar til å bremse låneveksten blant norske kommuner, mener Kommunalbankens direktør Kristine Falkgård.

Utlånsporteføljen til Kommunalbanken økte med 2,5 milliarder kroner i andre kvartal. Det er en kraftig utflating sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Da var økningen på 8,2 milliarder kroner.

Siden årsskiftet har utlånsporteføljen økt med 6,6 milliarder kroner, eller snaue 2,8 prosent, og utgjorde 247,5 milliarder kroner per 30. juni 2014.