Andøy er en av de tre Nordland-kommunene som topper oversikten over kommuner med størst skattevekst per november. Foto: Joakim S. Enger

Kommunene i Nordland har størst skattevekst

Det er ikke lenger Rogaland-kommunene som ligger dårligst an, ifølge de nye skattetallene. Sjekk skatteveksten for din kommune i denne artikkelen.

Nesna, Andøy og Lurøy er de tre kommunene med størst prosentvis vekst i skatteinntektene per november. Alle ligger i Nordland.

I Nesna justerte formannskapet sist uke opp årets inntektsanslag med 3,8 millioner kroner i skatteinntekter. Per november viser de nye tallene at bruttoinntekten fra skatt har økt med 21 prosent i år. Men inntektsutjevningen slår inn, og reduserer samtidig rammetilskuddet. Nesna er blant de 34 kommunene som har skatteinntekter under 70 prosent av landsgjennomsnittet. Kommunen får det aller meste kompensert via inntektsutjevningen. Det betyr også at økte skatteinntekter i år i praksis spises opp av lavere skatteutjevning. Formannskapet vedtok derfor sist uke å redusere rammetilskuddet tilsvarende økningen i skatteinntekter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.