– Vi ba om forbedringer, og de har vi fått. Så dette er i tråd med KS` ønske, sier KS-leder Bjørn Arild Gram om den utvidede krisepakken som retter seg mot lokale bedrifter i særlig koronarammede kommuner.

– Vi ba om forbedringer, og de har vi fått. Så dette er i tråd med KS` ønske, sier KS-leder Bjørn Arild Gram om den utvidede krisepakken som retter seg mot lokale bedrifter i særlig koronarammede kommuner.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Kjærkommen utvidelse av korona-krisepakke

KS-leder Bjørn Arild Gram er veldig fornøyd med at finanskomiteens flertall foreslår å øke den økonomiske næringslivshjelpen i kriserammede kommuner med 750 millioner kroner.

Som Kommunal Rapport har meldt tidligere, har flertallet i Stortingets finanskomité foreslått å utvide hjelpepakken til kriserammede kommuner med 750 millioner til 1,75 milliarder kroner.

Den skal rette seg først og fremst mot kommuner med en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet og dem som er blitt ekstra hardt rammet av smitteverntiltak.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.