Hvis Eva Vinje Aurdal (Ap) blir ordfører i nye Ålesund, kommer hun til å slite med høy gjeld. Arkivfoto

Høy gjeld i nye kommuner

Mer enn to av tre kommuner som slår seg sammen fra neste år tar med seg høy gjeld inn i den nye kommunen.

42 av de 109 kommunene som skal slå seg sammen fra 2020 hadde i 2018 en netto renteeksponert gjeld på over 50 prosent av brutto driftsinntekter. Det viser Kostra-tallene for kommunenes økonomi. 

Dette er mye høyere enn landsgjennomsnittet på 34 prosent, ifølge Kommunal Rapports foreløpige kommunebarometer.