Gudrun H. Grindaker ligger an til å holde budsjettet i sitt første hele år som rådmann i Halden. Men omstillingsbehovet er fortsatt stort, varsler hun. Foto: Patrick da Silva Sæther

Har fjernet 60 årsverk på et halvt år

Rådmann Gudrun H. Grindaker i Halden har fjernet 60 årsverk siden desember og styrer mot budsjettbalanse i 2014. Men hun trenger åtte år på å dekke inn tidligere års merforbruk.

Økonomirapporten for juli skaper optimisme i rådhuset i Halden. Etter tre år med store underskudd, ser det ut til at de endelig skal klare å holde budsjettet i år.

– Flere nøkkeltall peker i riktig retning. Det jobbes hardt og godt i Halden. Men det er noen skjær i sjøen, så balansen er skjør, sier informasjonsansvarlig Martin Vik til Kommunal-Rapport.no.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.