Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Halden-kassa er tom

Kommunestyret tømte disposisjonsfondet uten å vite hva pengene gikk til.

Torsdag sist uke vedtok kommunestyret i Halden å saldere inneværende års budsjett. Kommunen går ifølge det reviderte budsjettet mot et netto driftsunderskudd på 27 millioner kroner i år.

Årsaken til det store driftsunderskuddet er ekstraordinære utgifter på 24 millioner kroner, som ble kjent for finansutvalget i kommunen i begynnelsen av oktober. Selv om det allerede har vært tre kommunestyremøter i oktober og november, var det først sist uke – ved fjerde anledning – at kommunestyret fikk saken til behandling.

Viser ikke hvor pengene går

Her ble politikerne presentert for et forslag om å dekke inn 24 millioner kroner i engangsutgifter. Hva pengene har gått til, framgår ikke av sakspapirene.

– Det er redegjort i detalj i økonomirapporten for 2. tertial for de store engangsutgiftene, sa Morten Christoffersen (KrF), leder av finansutvalget, i kommunestyredebatten.

Men kommunestyret har ikke fått økonomirapporten for 2. tertial til behandling. Politikerne fikk i stedet bare ta stilling til revidering av budsjett.

I budsjettvedtaket, som ble gjort mot Sp, Venstre og Rødts stemmer, salderer kommunestyret budsjettet ved å ta drøyt 25 millioner kroner fra disposisjonsfond. Ifølge balansen i kommuneregnskapet, som ble lagt fram for kommunestyret i mai, har kommunen 25 millioner kroner på disposisjonsfond.

Dermed er kommunekassa i Halden «tom» når året er omme. Kommunen har ingen oppsparte midler å tære på, med unntak av bundne fond hvis bruk er regulert av lovverket.

– Mangler sakspapirer

– Vi gir bort penger uten å vite hva de går til. Det mangler en liste i saksframlegget som viser hva merforbruket består av, sier Carl-Victor Sundling (H).

Jan Tore Harlyng (RV) reagerer også på at det mangler sakspapirer.

– Jeg er overrasket over at det ikke er noen forklaring på utgiftene.

Geir Helge Sandsmark (V) mener det ser ut som om flertallspartiene vil hindre innsyn i kommunen.

– Det kan se ut som om det er behov for å dempe informasjonen om kommunens økonomi, slik at ikke alt kommer ut. Det er åpenbart uheldig, og kommunekassa blør som følge av vedtaket. Den manglende økonomiske styringen i Halden er i stor grad forårsaket av finansutvalget, sier Sandsmark.

Gruppeleder Svein Olaussen i Ap viser til at kommunen har hatt «regnskapsmessig overskudd» i sju år. Det betyr bare at kommunen har hatt penger til å dekke utgiftene. I den samme perioden har kommunen hatt driftsunderskudd to år, og den styrer nå mot sitt tredje underskudd på åtte år.