Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Halden-budsjettet kan være i strid med loven

Økonomiplanen i Halden mangler penger til vedtatte tiltak og har feil i investeringsbudsjettet.

Ap, SV og KrF fikk sist uke vedtatt sitt budsjettforslag i Halden kommune. RV og Pensjonistpartiet støttet også forslaget.

I det 35 sider lange budsjettforslaget fra de tre partiene, er det flere feil.

* Det er ikke satt av penger til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Tyska, som er vedtatt i verbaldelen av budsjettet.

* I den vedtatte investeringsplanen er det ingen overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet, slik lovverket pålegger kommunen.

* Det er satt opp to forskjellige inntektsrammer i driftsbudsjettet. Avviket er på 186 millioner kroner for hele økonomiplanen.

– Strider mot kommuneloven

Budsjettet strider dermed mot kommuneloven, mener generalsekretær Asbjørn O. Pedersen i Norges kemner- og kommunekassererforbund.

– Utbyggingen av sykehjemsplasser bekreftes i verbaldelen, men følges ikke opp i talldelen. Disse tingene må henge sammen. Det er ikke greit å gjøre det på denne måten. Er det vedtatt investeringer, krever kommuneloven at økonomiplanen rulleres, slik at investeringene tas inn.

Det er ingen tvil om at flertallet i kommunen vil ha eldreboliger. Kommunestyret vedtok i november i år å starte et forprosjekt for bygging av eldreboliger på Tyska. I budsjettet som flertallet nå har vedtatt, er dette omgjort til «bygging av boliger/sykehjemsplasser» og omtalt slik:

«Hovedsatsingen i 2011 innen helsesektoren er (…) oppstart av nye sykehjemsplasser på Tyska».

Lederen av finansutvalget, Morten Christoffersen (KrF), sa i sitt hovedinnlegg i debatten at det skal komme 100 boenheter på Tyska, som omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Gruppeleder Svein Olaussen i Ap sa dette da han la fram forslaget:

– Sykehjemmet på Tyska vil være prosjekt som blir iverksatt.

Olaussen var mannen som presenterte flertallsforslaget. Han kommenterte forslaget blant annet slik:

«Det (budsjettforslaget, red.anm.) er gått gjennom og sett at dette er som det skal være i forhold til lover, regler og forskrifter».

Det er i økonomiplanen satt av 20 millioner kroner til prosjektet i 2011 og deretter ingenting.

Husbanken gir støtte opp til en maksimal anleggskostnad på knapt 2,2 millioner kroner per plass. Basert på de kostnadene vil brutto kostnad for investeringene på Tyska ligge rundt 200 millioner kroner, og ikke 20 millioner, som flertallet nå har vedtatt.

Fører ikke over investeringsmoms

I budsjettforslaget fra Ap, SV og KrF mangler det også overføring av momskompensasjon fra drift til investering. Pengene er riktignok satt av i driftsbudsjettet, men er ikke overført til investeringsbudsjettet. Det er i strid med reglene.

Kommunen har vedtatt å lånefinansiere alle investeringer de fire neste årene. Det har den lov til, selv hvis den overfører penger fra drift, forklarer Pedersen. Overføringen kan nemlig settes på ubundet investeringsfond. Med en riktig overføring kunne imidlertid kommunestyret valgt å redusere låneopptaket tilsvarende.

Til sammen regner kommunen med rundt 150 millioner kroner i investeringsmoms de neste fire årene.

Forskjellig inntektsramme

I det vedtatte budsjettet er det også to forskjellige tall for hva som blir kommunens inntekter de neste fire årene. Ett sted har flertallet oppgitt at inntektsrammen neste år skal være på 1.292 millioner kroner, andre steder står inntektene oppgitt som 1.326 millioner kroner.

Denne feilen er antakelig uviktig, ettersom det ibudsjettvedtaket spesifikt vises til de obligatoriske budsjettskjemaene, mens den gale, lave inntektsrammen framgår av en annen tabell i det samme forslaget.

– Jeg tviler på om Fylkesmannen vil godkjenne dette budsjettet, sa Roar G. Andersen (V) i budsjettdebatten.

Like etter debatten var over, ville verken Høyre eller Venstre si noe om partiene vil kreve lovlighetskontroll av budsjettet.