Moskenes kommune har gått med underskudd siden 2010, og nå har Fylkesmann opphevet budsjettvedtaket for 2020. Foto: Steinar Myhr, Samfoto

Fylkesmannen opphever Moskenes-budsjettet

Fylkesmannen i Nordland godkjenner ikke Moskenes kommunes budsjettvedtak for 2020 fordi det er ikke er i balanse.

Det melder Fylkesmannen i Nordland på egne nettsider.

Kommunen har hatt regnskapsmessige underskudd siden 2010. Foreløpige prognoser for årsregnskapet 2019 viser et merforbruk på rundt 10 millioner kroner. Kommunens samlede underskudd nærmer seg 40 millioner kroner.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.