Den økonomiske ryddeprosessen i Tromsø kommune ser ut til å bære frukter. Netto driftsresultat for 2020 er nesten 270 millioner kroner bedre enn det i 2019.

Den økonomiske ryddeprosessen i Tromsø kommune ser ut til å bære frukter. Netto driftsresultat for 2020 er nesten 270 millioner kroner bedre enn det i 2019.

Foto: Terje Lien

Fra fryktelig til solid i Tromsø

Det går unektelig mot lysere økonomiske tider i Nordens Paris. Tromsø har snudd et negativt netto driftsresultat på 156 millioner i 2019 til et pluss på over 113 millioner, viser de foreløpige regnskapstallene.

Tromsø kommune kan endelig vise til et solid årsresultat igjen, etter to år med betydelig merforbruk. Og det etter at koronaåret 2020 er unnagjort. Netto driftsresultat ser ut til å bli på rundt 113,4 millioner kroner, med samlede driftsinntekter på rundt 6,34 milliarder kroner.

Det utgjør 1,8 prosent av driftsinntektene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.