Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken (KBN) er spent på hva november og desember vil bringe av kommunale gjeldstall.

Utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i Kommunalbanken (KBN) er spent på hva november og desember vil bringe av kommunale gjeldstall.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fortsatt svært høy gjeldsvekst i kommunesektoren

Gjelden i kommunesektoren vokste med 6 prosent i årets ti første måneder, viser tall fra Kommunalbanken. Alt tyder på en fortsatt svært høy gjeldsvekst i 2020.

Hver måned analyserer Kommunalbanken kommunenes og fylkeskommunenes gjeldstall, blant annet for å følge med på utviklingen i deres låneopptak. Tallene er fra den såkalte kredittindikatoren K2 til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene for den samlede gjeldsveksten i kommunal sektor viser en oppgang på 6 prosent ved slutten av oktober. Veksten er på 8,2 prosent når det måles på 12 måneders rullerende basis. Oktober hadde kun en helt marginal gjeldsvekst. Dermed reduseres tolvmånedersveksten med 1 prosentpoeng fra september.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.