55 millioner kroner skal øremerkes til 27 små kommuner med forholdsvis mange mennesker som er avhengig av omfattende pleie- og omsorgstjenester.

55 millioner kroner skal øremerkes til 27 små kommuner med forholdsvis mange mennesker som er avhengig av omfattende pleie- og omsorgstjenester.

Illustrasjonsfoto: © Dag Jenssen/Samfoto

Disse småkommunene vil få mer til ressurskrevende tjenester

27 små kommuner kan regne med større statlige tilskudd til ressurskrevende pleietjenester neste år etter budsjettenighet i Stortinget.

Mandag ettermiddag la Stortingets kommunal- og forvaltningskomité fram sin innstilling til neste års statsbudsjett. Der er Frp og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF blitt enige om å gi mer statlig støtte til småkommuner med mange ressurskrevende brukere.

Les også: Moskenes etterlyser hjelpen kommunen er blitt lovet

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.