Direktestyring av KLP

Styret i KS har for siste gang fungert som generalforsamling for KLP. Heretter skal kommunene, som eiere, få mer direkte innflytelse.

KLP skal styres mer direkte av kommunene og fylkeskommunene. Vedtektene ble nylig endret på en ekstraordinær generalforsamling.


Den nye ordningen skal fungere fra nyttår. I løpet av våren trer en ny generalforsamling i funksjon. Helt siden KLP ble opprettet for 50 år siden, har KS-styret vært generalforsamling.


– Vi håper og tror dette gir et mye nærmere forhold mellom kommunene som eiere og KLP. Det vil være til fordel både for selskapet og eierne, sier KLPs juridiske sjef Iver Lund til Kommunal Rapport.


Samtlige kommuner og fylkeskommuner får velge utsendinger til fylkesvise møter. Det gjelder også kommuner som har egne pensjonskasser eller bruker private selskaper for stordelen av pensjonene. Alle dekker nemlig pensjonsforpliktelsene overfor leger og sykepleiere gjennom KLP.


På møtene i de 18 kretsene velges utsendinger til generalforsamlingen. Det legges vekt på at både den politiske og administrative siden i kommunene skal bli representert på generalforsamlingen.


Generalforsamlingen velger 24 av de 45 medlemmene i representantskapet. Arbeidstakerorganisasjonene får seks medlemmer, de KLP-ansatte 15.


Representantskapet velger styret. Det får åtte medlemmer. Av disse kommer to fra KLP-ansatte og én fra arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg får arbeidstakerorganisasjonene to observatører.


Kredittilsynet må godkjenne de nye vedtektene.


Kommunene og fylkeskommunene har først og fremst oppfattet seg selv som kunder i KLP, ikke som eiere. Det har KLP de siste årene vært opptatt av å endre på. Blant annet finnes det nå «KLP-grupper» av rådmenn i hvert fylke. De gir råd til selskapet.


Etter hvert som stadig flere kommuner vurderte andre pensjonsalternativer enn KLP, kom det kritikk mot KS-styret for å bære to hatter: De forhandlet fram pensjonsordningene på vegne av kommunene, og var samtidig generalforsamling i ett av selskapene. Men det er altså et avsluttet kapittel, KS-styret har nå hatt sitt siste møte som generalforsamling i KLP.

Skrevet av: Paul Aavik

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.