Grafikken viser netto driftsresultat i Haugesund. Blå søyler er regnskap, de andre søylene er de siste forslagene til økonomiplan. Streken er anbefalt nivå generelt fra Teknisk beregningsutvalg.

Blir i Robek til 2019

Haugesund må bruke de tre neste årene på å fjerne udekket underskudd, ifølge rådmannens budsjettforslag. Han varsler nedbemanning. Lave investeringer begrenser gjeldsveksten.

«Utgangspunktet for budsjettbehandlingen har ikke vært den aller da kommunens økonomiske situasjon fremdeles er kritisk.» Slik omtaler Haugesund-rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen kommunens situasjon.

Haugesunds økonomi har blitt betydelig dårligere de siste årene, noe som kan ha bidratt til at Ap i høst vant ordførervervet etter 22 år med sammenhengende Høyre-styre i byen. I tillegg gikk byens meget populære ordfører Petter Steen jr. (H) av i høst.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.