På dette kommunestyremøtet 23. september i år, ble det vedtatt å legge tjenestepensjonen ut på anbud. Nå er ny leverandør valgt.

På dette kommunestyremøtet 23. september i år, ble det vedtatt å legge tjenestepensjonen ut på anbud. Nå er ny leverandør valgt.

Foto: Skjermdump fra Kommune-TV

Bjørnafjorden trakk vedtak om pensjonsleverandør etter ny evaluering

Bjørnafjorden kommunestyre vedtok først å gå for KLP som leverandør av tjenestepensjon. Så snudde kommunestyret og valgte konkurrenten Storebrand.

I slutten av november vedtok et enstemmig Bjørnafjorden kommunestyre å opprettholde kommunal tjenestepensjon i KLP, men samtidig endre produkt fra kollektivportefølje til investeringsportefølje.

16. desember ble saken satt på sakskartet på nytt. Et enstemmig kommunestyre gikk da inn for Storebrand som ny pensjonsleverandør, etter ny evaluering og råd fra Söderberg & Partners.