Åpent møte ble holdt i England

Hovedutvalget for utdanning reiste på studietur. I England arrangerte utvalget et åpent, politisk møte.

Samme dag som hovedutvalget kom hjem fra studieturen, sendte fylkesordfører Per Ulriksen (Ap) i Buskerud brev til utvalgslederne:


«Ved eventuelle studiereiser/befaringer utenfor Buskerud, må tilknyttede møter holdes innen fylkets grenser; enten i forkant eller som avslutning av befaringen/studiereisen».


Leder for fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning, Roger Ryberg (Ap), vil ikke innrømme å ha gjort en feil ved å arrangere utvalgsmøte en lørdag formiddag i Middlesbrough.


- Vi liker naturligvis ikke å holde møter der folk flest ikke kan komme. Men ifølge fylkesutdanningssjefen er det tillatt. Møtet ble arrangert under studieturen blant annet for å spare penger. Vi reiste jo også en fredag og kom tilbake en tirsdag for å spare penger. Én av sakene som var til behandling ble for øvrig utsatt til vi kom hjem, fordi vi antok at det ville være stor interesse for den.


- Så lenge jeg er utvalgsleder i fylkeskommunen, vil det ikke på ny bli arrangert politiske møter utenfor fylket. Jeg ser helt klart at det er viktig å ha møtene innenfor fylkesgrensene, sier Ryberg.


- Omgikk loven
Fylkesformann i Buskerud Frp, Ulf Erik Knudsen, som også er varamedlem til hovedutvalget, har reagert på møteavviklingen. I et brev til fylkesordføreren skriver han:
«Etter mitt syn er det å legge et møte i et fylkeskommunalt folkevalgt organ utenfor landets grenser en så kraftig omgåelse av kommunelovens bestemmelser at det stiller store spørsmålstegn ved lovligheten av møtet og gyldigheten av vedtakene som ble fattet der».
Rådgiver Bernt Frydenberg i KS sier det i kommuneloven ikke er skrevet noe bestemt om utenlandsmøter.
- Men når loven forutsetter åpne møter, skal det også være praktisk mulig for allmenheten å få tilgang til møtet. Vedtakene som er fattet vil imidlertid være gyldige inntil en autorativ instans sier noe annet. Det kan skje gjennom en lovlighetskontroll, sier Frydenberg.

Skrevet av: Frank Sivertsen