Nannestad og Ullensaker er vertskommuner for Oslo Lufthavn. Begge kommunene sliter for tiden med høy arbeidsledighet og vil trenge all den hjelpen de kan få.

Nannestad og Ullensaker er vertskommuner for Oslo Lufthavn. Begge kommunene sliter for tiden med høy arbeidsledighet og vil trenge all den hjelpen de kan få.

Foto: Joakim S. Enger

300 BIO-millioner til koronarammede bedrifter

Fylkeskommunene får i dag overført 300 millioner kroner som skal gå til intern opplæring i bedrifter som er ekstra hardt rammet av koronakrisen. Nesten 70 av dem går til Viken.

Store og små bedrifter over hele landet har fått det økonomisk tøft under den vedvarende pandemien. Og dermed også de ansatte.

For å kunne bidra til å motvirke permitteringer og oppsigelser, får fylkeskommunene altså 300 millioner kroner som skal brukes på arbeidsmarkedstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO). Forventningen er at den offentlige støtten vil sørge for kompetanseheving hos de ansatte i det private næringslivet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.