Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Vil møte eldrebølgen med ny teknologi

GPS-sporing av demente, smarthusteknologi og kroppssensorer for overvåking av hjemmeboendes helsetilstand. Slike teknologier må snarest innføres i eldreomsorgen, mener Teknologirådet.

Norske myndigheter må satse offensivt på ny teknologi, for å møte framtidens utfordringer i omsorgssektoren, hevder Teknologirådets ekspertgruppe i en rapport, som legges fram for Stortingets helsepolitikere i dag, onsdag.

Her slås det fast at mens Danmark, England og Skottland har satset offensivt på bruk av omsorgsteknologi, finnes det ingen nasjonal politikk på dette i Norge.

Teknologirådet anbefaler regjeringen å etablere en nasjonal strategi for innføring av omsorgsteknologi i kommunale tjenester og mener Stortinget må følge opp med bevilgninger på minst 1,1 milliarder kroner fram til 2015.

Bakgrunnen er at det fram til 2035 vil bli dobbelt så mange innbyggere over 80 år, samtidig som det blir stadig vanskeligere å finne “varme” hender. I dag er nesten fem yrkesaktive per pensjonist, i 2050 vil det bare være tre.

- Skal vi ha hender nok i framtidens eldreomsorg, er vi nødt til å ta i bruk teknologien som et supplement, for å frigjøre hender, sier Evi-Anni Evensen, rådmann i Lyngdal og medlem av Teknologirådets ekspertgruppe, til Kommunal Rapport.

Trygghetspakke

Av konkrete tiltak foreslår ekspertgruppen at alle omsorgsmottakere får tilbud om en trygghetspakke med teknisk utstyr som blant annet fallsensor, medisineringsautomat, dørkontroll og diverse varslingsanlegg.

Mennesker med demens bør i tillegg få sporingsteknologi (GPS), mens personer med ulike kroniske sykdommer kan utstyres med kroppssensorer som overvåker helsetilstanden.

Teknologirådet påpeker at kommunene mangler kompetanse på bruk av omsorgsteknologi, og foreslår at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter som kan gi kommunene råd på dette området.

Det foreslår videre at det opprettes en ny støtteordning i Husbanken for investeringer i hjemmebasert omsorgsteknologi. Dessuten bør det stilles krav om at alle nye omsorgsboliger og sykehjem tilrettelegges for smarthusteknologi, som styrer og overvåker lys, varme, dører og vinduer, og som kan varsle fall, brann og vannlekkasjer.

Kommunal Rapport kommer med fyldigere versjon av saken i vår papirutgave torsdag.