Til tross for et krevende halvår internasjonalt, har samarbeidet internt i regjeringen vært godt, ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (nest til høyre). Han oppsummerte det siste politiske året sammen med (f.v.) landbruks- og matminister Sandra Borch, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Til tross for et krevende halvår internasjonalt, har samarbeidet internt i regjeringen vært godt, ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (nest til høyre). Han oppsummerte det siste politiske året sammen med (f.v.) landbruks- og matminister Sandra Borch, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vedum viker ikke i håndteringen av Kristiansand-saken

Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er forbi, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum om å åpne for folkeavstemning i Søgne og Songdalen om løsrivelse.

På Senterpartiets oppsummerende pressekonferanse blir leder Trygve Slagsvold Vedum presset på beslutningen om å åpne for folkeavstemning i Søgne og Songdalen om løsrivelse fra Kristiansand. Han sier de skal ha tett og god dialog med Kristiansand og avviser spørsmål om Senterpartiets oppfatning av kommunalt selvstyre er småkommunalt selvstyre.

– Svaret er at selvfølgelig skal både små og store kommuner ha kommunalt selvstyre. Det er som et ekteskap. Når en sier ja og en sier nei, så må man lytte til den som sier nei. Når den ene parten blir så liten, må den få mulighet til å uttale seg, sa Vedum.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad gikk i rette med folk som kaller det et Facebook-initiativ, og kaller det respektløst.

Kristiansand, Søgne og Songdalen ble i 2020 slått sammen til én storkommune. Motstanden har vært stor, særlig i Søgne. Bystyret i Kristiansand sa imidlertid nei til oppløsning like før jul.

Regjeringen ønsker nå en folkeavstemning om oppløsning, stikk i strid med vedtaket fra bystyret.

Viktig med felles plattform

Det siste halvåret har krigen i Ukraina ført til uro internasjonalt. Dette har gjort det ekstra viktig at de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet står på samme side i Nato og sikkerhetspolitikken, påpekte Vedum på pressekonferansen.

– Det siste halvåret har vist hvor viktig det er med felles syn og en felles plattform. Det har gjort oss i stand til å ta beslutninger raskt og effektivt. Det har dessverre vist seg å være viktig, sa Vedum.

Senterparti-lederen la vekt på at han er fornøyd med at de gikk i regjering med Arbeiderpartiet alene. Han understreket at han mener de er det mest styringsdyktige alternativet.

– Samarbeidet internt i regjeringen har vært utrolig godt, og har vært preget av stor tillit, sa Vedum.

Senterpartiet faller på målingene

Senterpartiet har slitt på målingene siden valget. På Nettavisens junimåling fikk partiet 7 prosent, noe som tilsvarer nesten en halvering siden valgresultatet da partiet fikk 13,5 prosent.

Vedum vegret seg for å svare på hva som er grunnen til fallet og var mer opptatt av at de må jobbe jevnt og trutt.

– Vi kan ikke la hver måneds meningsmåling avgjøre hva vi skal gjøre i morgen. Jeg vet at målinger kan gå opp og ned, sa Vedum.

Han mente i tillegg at store kriser, som krigen og energikrisen, har tatt mye oppmerksomhet den siste tiden.

Forutsigbarhet i olje- og gasspolitikken

Han la til at det har vært viktig for Senterpartiet å bidra til forutsigbarhet i olje- og gasspolitikken den siste tiden. Ifølge Vedum er det nødvendig at Norge fortsetter med å produsere så mye olje og gass som mulig, blant annet for å sikre stabile forsyninger til resten av Europa.

– Norge er eneste demokrati som er en stor leverandør av olje og gass, sa Vedum.

Partilederen hadde med seg flere statsråder på den oppsummerende pressekonferansen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og landbruks- og matminister Sandra Borch deltok sammen med parlamentarisk leder Marit Arnstad.

(©NTB)