Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener det er viktig å fange opp endringer i befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur.
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener det er viktig å fange opp endringer i befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur.Foto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalg skal se på inntektssystemet for fylkeskommunene

– Inntektssystemet må revideres når noen av fylkeskommunene deles, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Fylkeskommunen har ansvar for tjenester som videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport og tannhelse. Tjenestene blir finansiert med fylkeskommunenes frie inntekter, som fordeles gjennom inntektssystemet.

Nå skal et ekspertutvalg gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, for å sikre at det fortsatt er treffsikkert ved endringer i fylkesinndelingen.

– Alle skal ha tilgang på gode tjenester, uavhengig av hvor de bor. Inntektssystemet er viktig for å gjøre dette mulig, siden det utjevner forskjeller mellom fylkeskommunene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding.

Endringer i fylkesinndelingen

Ifølge Gram er det overordnede målet med inntektssystemet å utjevne fylkeskommunenes økonomiske forutsetninger, slik at alle settes i stand til å tilby et likeverdig tjenestetilbud.

Han mener det er særlig viktig å vurdere systemet når det skjer endringer i fylkesinndelingen.

– Inntektssystemet må revideres når noen av fylkeskommunene deles. Hvis vi viderefører dagens system, kan delingene i seg selv gi utilsiktede endringer i inntektsfordelingen mellom fylkeskommunene. I Hurdalsplattformen har vi derfor varslet at vi skal sette ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for fylkeskommunene, sier Gram.

Fire medlemmer fra fylkeskommunene

Ekspertutvalget skal ledes av seniorforsker Trond Erik Lunder ved Telemarksforsking.

Utvalget består av til sammen fire forskere og fire medlemmer fra fylkeskommunene. Alle medlemmer deltar i kraft av sin fagkompetanse, og ikke som representanter for organisasjonen de tilhører, ifølge departementet.

Her kan du lese mandatet til utvalget.

Utvalget skal levere en rapport med forslag til endringer innen 1. desember 2022.

Dette er medlemmene i ekspertutvalget:

  • Trond Erik Lunder, seniorforsker, Telemarksforsking (Midt-Telemark)
  • Ole Henning Nyhus, seniorforsker, Senter for økonomisk forskning / NTNU Samfunnsforskning (Trondheim)
  • Silvia Johanne Olsen, avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
  • Knut Moum, pensjonist (Oslo)
  • Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune (Vestnes)
  • Grethe Hjelle, økonomidirektør, Viken fylkeskommune (Rælingen)
  • Sveinung Salater, seksjonsleder økonomi, Trøndelag fylkeskommune (Trondheim)
  • Ole Stian Søyseth, økonomisjef Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune (Vadsø)