Under Ungdomskonferansen 2019 møttes 600 deltakere fra ulike ungdomsråd i Oslo. Her ved  (f.v.): Johannes Strømberg, medlem av ungdomsrådet og ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder, Oliver Tregde, medlem av ungdomsrådet og ungdommens fylkesting i Vest-Agder, Frida Udøy Grimestad, medlem av ungdomsrådet, Emily Berge, tidligere nestleder av Mandal BU, nå styremedlem for ungdomsrådet, Sara Helmersen, tidligere leder av Mandal BU og Britney Røyland, medlem av Ungdomsrådet.

Under Ungdomskonferansen 2019 møttes 600 deltakere fra ulike ungdomsråd i Oslo. Her ved  (f.v.): Johannes Strømberg, medlem av ungdomsrådet og ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder, Oliver Tregde, medlem av ungdomsrådet og ungdommens fylkesting i Vest-Agder, Frida Udøy Grimestad, medlem av ungdomsrådet, Emily Berge, tidligere nestleder av Mandal BU, nå styremedlem for ungdomsrådet, Sara Helmersen, tidligere leder av Mandal BU og Britney Røyland, medlem av Ungdomsrådet.

Foto: Barne- og familiedepartementet

Utreder nasjonalt ungdomsråd

Et fast ungdomsråd som skal gi råd til rikspolitikerne skal utredes. Men regjeringen foretrekker ad hoc-utvalg når de skal få ungdommelige innspill.

Arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd (ANU) er de som utreder et nasjonalt ungdomsråd, og utredningen skal være ferdig til våren. Det opplyser leder for fylkesungdomsrådet i Trøndelag, Vegard Sem.

Det er fylkesungdomsrådene som nå skal finne ut om det trengs et nasjonalt råd, som er tenkt å fungere som statlige myndigheters høringsorgan i ungdomsrelaterte saker.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.