Direktør Helge Eide i KS tror neste års statsbudsjett blir strammere enn på lenge.

Direktør Helge Eide i KS tror neste års statsbudsjett blir strammere enn på lenge.

Foto: Tone Holmquist

Tror rassikring og fylkesveier ligger tynt an i statsbudsjettet

Tidligere signaliserte satsinger på vedlikehold av fylkesveier og rassikring kan bli droppet i statsbudsjettet, tror KS-direktør Helge Eide.

I ukas podkast snakker Eide om forventningene KS har til statsbudsjettet. Eide er mer spent enn han pleier å være, for vanligvis vet man rammene fra kommuneproposisjonen kom i mai.

Det siste halve året er virkeligheten drastisk forandret.

– Jeg vil bli forbauset om regjeringen går inn for prosjekter der de går lengre enn den forrige regjeringen. Det er nok prosjekter som ligger tynt an, mener Eide.

Vedlikehold av fylkesveiene er et slikt løft, og han venter kraftige negative reaksjoner fra fylkesordfører og ordførere på det.

Den største overraskelsen har allerede kommet, nemlig forslaget om grunnrenteskatt for vind og havbruk og høyprisbidrag på kraft.

– Men dette forslaget er også positivt for kommunesektoren, for halvparten av grunnrenten for havbruk og vind skal jo gå til kommunesektoren, sier han.

Men at det blir magrere tider, er opplagt.

– Vi vil få betydelige større innstramninger enn det som har vært vanlig i et statsbudsjett, sier Eide.