– Det er ikke behov for statlig kontroll med fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, sier statssekretær Ole Gustad Narud (Sp).

– Det er ikke behov for statlig kontroll med fylkeskommunens årsbudsjett og låneopptak, sier statssekretær Ole Gustad Narud (Sp).

Arkivfoto: Tone Holmquist

Troms og Finnmark unngår Robek

Kommunaldepartementet har bestemt at Troms og Finnmark fylkeskommune ikke meldes inn i Robek. – Skyldes den økonomiske situasjonen, sier statssekretær Ole Gustad Narud (Sp).

Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok årsregnskapet for 2020 i oktober, over 3 måneder etter lovens frist. Fylkeskommunen oppfyller derfor vilkåret for å bli registrert i Robek, jf. kommuneloven § 28–1 første ledd, bokstav f.

Tidligere i år kom Træna på Robek av ikke-økonomiske årsaker. Spørsmålet om Troms og Finnmark fylkeskommune skal registreres i Robek, er blitt behandlet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.