Netto driftsresultat i kommunesektoren er blitt svekket i 2019, viser den ferske TBU-rapporten – for fjerde år på rad.

Netto driftsresultat i kommunesektoren er blitt svekket i 2019, viser den ferske TBU-rapporten – for fjerde år på rad.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Svekket kommuneøkonomi for fjerde år på rad

Siden 2016 har kommunenes netto driftsresultat blitt gradvis redusert. Også i 2019 fortsatte den negative trenden, viser ferske tall.

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for sommeren. De oppdaterte tallene bekrefter at kommunesektorens økonomi er blitt merkbart strammere de fire siste årene, med en svekkelse for hvert år siden 2016.

Netto driftsresultat ansees som nøkkeltall for den økonomiske balansen. Det viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Og det gir en klar indikasjon på hvilken vei det går.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.