– Kommunene som blir med forskningsprosjektet, vil bidra til å utvikle kunnskap som hele Kommune-Norge vil etterspørre, sier prosjektleder Sverre Bergh.

– Kommunene som blir med forskningsprosjektet, vil bidra til å utvikle kunnskap som hele Kommune-Norge vil etterspørre, sier prosjektleder Sverre Bergh.

Foto: Sykehuset Innlandet

Søker kommuner til forskningsprosjekt som skal gi bedre eldreomsorg

– Det er mye snakk om at det blir flere eldre, og at kommunene må jobbe på andre måter. Men vi kan ikke bare prate. Vi må teste og dokumentere, sier overlege og forsker Sverre Bergh.

Nå søker Sverre Bergh og kollegene ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS),  30 kommuner som vil delta i et forskningsprosjekt som skal øke kompetansen i hjemmetjenestene. Ett av målene er at de eldre skal kunne bo hjemme og unngå å komme på institusjon.

Bergh leder det nye, stort forskningsprosjektet PRACTIC som er finansiert av Sykehuset Innlandet, og skal gå over fire år. Samarbeidspartnere er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USTH) i Innlandet, NTNU Gjøvik, Nasjonalt senter for Aldring og helse, Universitetet i Bochum i Tyskland – og altså 30 norske kommuner.