Sivilombudsmann Hanne Harlem etterlyser mer offentlighet rundt begrunnelsene for de inngripende tiltakene som er innført under koronapandemien.

Sivilombudsmann Hanne Harlem etterlyser mer offentlighet rundt begrunnelsene for de inngripende tiltakene som er innført under koronapandemien.

Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Sivilombudsmannen mener smittevernloven bør revideres

I en høringsuttalelse tar Sivilombudsmannen til orde for å revidere smittevernloven, slik at den i større grad ivaretar rettssikkerheten til den enkelte.

Sivilombudsmann Hanne Harlem slutter seg til innspillene i koronakommisjonens første rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien.

I høringsuttalelsen skriver hun at det har kommet en rekke klager til Sivilombudsmannen siden mars 2020 på måten pandemien er blitt håndtert på.

– Vi har blant annet fått klager over avslag på innsyn, ulike smitteverntiltak og lang saksbehandlingstid i forvaltningen. Vi har også undersøkt hvordan innsatte ble ivaretatt i fengsel i begynnelsen av pandemien, skriver Harlem i en pressemelding.

Mer info om begrunnelser

Hun tar blant annet til orde for at man presiserer de vide fullmaktene som ligger i smittevernloven, samt at man ser på hvordan kontroll med inngripende kommunale forskrifter bør sikres.

I tillegg etterlyser hun mer offentlighet rundt begrunnelsene for de inngripende tiltakene som er innført, og viser blant annet til at mange av forskriftene i smittevernloven ikke inneholder dette.

Etterlyser klagemulighet

– Etter ombudsmannens syn bør det – etter erfaringene fra koronapandemien – også vurderes om smittevernloven i større grad bør inneholde rettssikkerhetsmekanismer som gir den enkelte mulighet til å ivareta sine rettigheter ved inngripende smitteverntiltak, slik som søknadsprosesser for unntak, tilsyn og klagemuligheter, skriver Harlem.

Hun mener også det er behov for bedre kontroll med hvordan ordningen med karantenehotell har vært praktisert, og viser til at det har kommet en rekke klager også på dette området.

(©NTB)