Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på lanseringen av en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, på Majorstuen skole. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Sanner: – Uakseptabelt høy bruk av ufaglærte assistenter i mange kommuner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener bruken av ufaglærte assistenter er uakseptabelt høy. Nå vil han stramme opp regelverket.

– Vi kan ikke leve med at de barna som har de største utfordringene, skal få hjelp og støtte av ufaglærte. De skal ha den beste kompetansen, sier Sanner til NTB.

Han la fredag fram en stortingsmelding om tidlig innsats der regjeringen varsler strengere regler for bruk av assistenter når det gis spesialpedagogisk hjelp i barnehager og skoler.

– Praksis i mange kommuner er uakseptabel, sier Sanner.

– Derfor er vi tydelige på at regelverket må strammes opp, slik at barna får den hjelpen de har krav på.

Vil slanke Statped

Sanner opplyser at innstrammingen vil bety lovendringer. Samtidig varsler han store budsjettkutt hos statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped.

Over en periode på fem år skal budsjettene kuttes med 150–200 millioner kroner, noe som tilsvarer 21–28 prosent av dagens budsjett. Samtidig skal Statpeds oppgaver bli smalere, mens kompetansen på lese- og skrivevansker, tallvansker og ADHD flyttes ut til fylkene og kommunene.

Pengene som spares, vil Sanner bruke på et kompetanseløft i en størrelsesorden på 1,5–2 milliarder kroner over en tiårsperiode.

– Det kan brukes til kompetanseheving i barnehager, i skoler, i PP-tjenesten, i kommuner og i fylker.

Ber kommunene ta ansvar

Det er derimot kommunene selv som må finne penger til å lønne de nye spesialpedagogene.

– Kommuneøkonomien styrkes hvert eneste år. Og dette er også et spørsmål om å prioritere. Jeg mener det er helt uakseptabelt at så mange barn og skoleelever som har særskilte utfordringer, ikke får god nok hjelp i dag, sier Sanner.

Ifølge ham er det ikke snakk om at kommunene gis nye oppgaver.

– Kommunene har ansvaret i dag. Men det er mange som ikke tar det ansvaret de faktisk har.

«Tett på»

I stortingsmeldingen, som har fått tittelen «Tett på», varsler regjeringen også en rekke andre tiltak for å sikre tidlig innsats:

* Det skal innføres en plikt for skoler til å følge opp elever med høyt fravær i grunnskolen.

* Alle skoler skal gis tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring.

* Det skal innføres en nasjonal rammeplan for SFO. Samtidig skal det innføres redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, og barn med behov for særskilt tilrettelegging skal få gratis SFO på 5.–7. trinn.

* Det skal opprettes et nytt senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering.

Sanner mener et bakenforliggende problem har vært en vente-og-se-holdning. Dette skal det nå bli slutt på, lover han.

– Når barn har utfordringer, skal de ses. Det skal tas tak i, og de skal hjelpes.

– Mageplask

Verken Arbeiderpartiet eller SV er særlig imponert over meldingen.

Aps utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg mener regjeringen misbruker «en historisk mulighet» til å øke trykket på tidlig innsats, kutter for noen av elevene som trenger det mest og setter utsatte grupper opp mot hverandre.

– Sanner gjør som han pleier og legger ansvaret over på kommunene. De får ansvaret for å prioritere spesialundervisning, uten at regjeringen selv evner å prioritere det, sier han.

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås kaller meldingen et mageplask og mener den preges av mange store ord og svært få konkrete tiltak.

– Vi trenger ikke mer utredning nå. Vi vet mer enn nok allerede til å sette i gang nødvendige tiltak, sier hun.

 

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.