Om lag 60.000 barn og unge i barnehage og skole fikk i 2018/19 spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Sanner opprettholder retten til spesialundervisning

Regjeringen går imot innstillingen fra Nordahlutvalget, og viderefører den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

– Vi setter i gang forsøk i kommuner som vil organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye og bedre måter, og vi skal bygge opp mer kompetanse der barna er i barnehager og skoler, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

FAKTA

Annethvert barn som får spesialundervisning får det av ufaglærte. Dette gjelder også for mange av barna som får spesialpedagogisk hjelp i barnehage.

Andelen elever med spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. trinn som på 1. trinn.

Systemet virker ekskluderende. En av tre elever som får spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet.

Skolenes spesialundervisning har ofte lave forventninger til elevenes læring, og elevene lærer mindre enn de kunne gjort med et godt opplegg.

Kilde: Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Nordahlutvalget vurderte i fjor hvordan tilbudet for spesialundervisning og spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring fungerer.

Konklusjonen var en total slakt av et system som har vart i 40 år. Utvalget foreslo derfor en rekke endringer. Det mest kontroversielle forslaget var å fjerne retten som barn og ungdom i dag har til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. 

– Kompetansen skal ut

– Vi endrer ikke retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, men det er helt nødvendig å få til en praksisendring. I dag kommer hjelpen for sent, og for ofte blir den gitt av personer uten relevant kompetanse. For mye ressurser blir brukt på kontorer for å skrive rapporter. Vi vil ha kompetansen ut til barnehager og klasserom der barna er, sier Sanner.

For å få mer kunnskap om hva som kan være god inkluderende praksis for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, lyses det nå ut 5 millioner kroner til kommuner for å gjennomføre piloter hvor de forsøker å organisere et tilpasset og tilrettelagt tilbud på nye måter. Prosjektene skal pekes ut allerede til høsten.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.