Det er store variasjoner mellom beløpene fylkeskommunene bruker på vedlikehold og oppgradering av eksisterende fylkesveier.

Det er store variasjoner mellom beløpene fylkeskommunene bruker på vedlikehold og oppgradering av eksisterende fylkesveier.

Foto: Tormod Ugelstad

Så mye koster det å vedlikeholde én kilometer med fylkesvei

Rogaland fylkeskommune brukte mest penger per kilometer på løpende vedlikehold av sine fylkesveier i 2020. 

Det er tre fylkeskommuner som «bikker» 300.000 kroner i vedlikeholdsutgifter per kilometer fylkesvei: Rogaland, Viken og Vestland. 

Rogaland topper oversikten med 362.442 kroner per kilometer, viser foreløpige Kostra-tall.