Illustrasjonfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Riksrevisjonen: For dårlig helsetjeneste i kommunene

Snart fire år etter at kommunene fikk ansvar for en større del av helsetjenestene, har verken kapasiteten eller kompetansen blitt styrket, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

– Departementet må følge utviklingen nøye, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Den såkalte samhandlingsreformen ble innført i 2012 for å styrke kvaliteten på helsetjenester for pasientene. Samtidig skal ressursene utnyttes bedre ved at kommunene tar over ansvaret for en større del av tjenestene.

Rapporten fra Riksrevisjonen viser at kommunene i større grad overtar sykere pasienter fra sykehusene med større behov for behandling og pleie enn tidligere, uten at kommunene har økt kapasiteten eller hevet kompetansen nevneverdig.

Både fastleger og kommunene selv mener mange pasienter skrives ut for tidlig.

I tillegg viser rapporten at mange kommuner ikke har styrket sitt tilbud innenfor rus og psykiatri.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.